Home 2019Tháng Mười Hai
Kỹ thuật giải quyết vấn đề

Kỹ thuật giải quyết vấn đề

“Con người giải quyết vấn đề phần nhiều bằng sự yêu ghét, lòng tham, sự giận dữ, nỗi buồn, niềm vui, hy vọng, sợ hãi, ảo tưởng, hoặc một xúc cảm bên trong nào đó hơn là căn cứ vào thực tế, quyền lực, hay bất kỳ luật pháp, tiền lệ nào. Cicero, chính khách […]

Read More