Chủ Nhật, Tháng Bảy 14

Chứng chỉ hành nghề kế toán – Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi

Kinh nghiệm thi chứng chỉ hành nghề kế toán như thế nào?. Chứng chỉ hành nghề kế toán ngoài là điều kiện cần có đối với tổ chức hành nghề kế toán. Thì nó cũng như một minh chứng cho trình độ am hiểu về kế toán, pháp luật về kế toán của bạn.
Đây là kỳ thi được tổ chức thường niên. Theo quy định hiện nay thì chứng chỉ hành nghề kế toán được tổ chức 1 lần/năm. Tuy nhiên không phải ai cũng biết làm thế nào để được dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán? Khi nộp hồ sơ cần những giấy tờ gì? Ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán như thế nào?

I: Chửng chỉ hành nghề kế toán là gì?

Chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA – Certified Public Accountants) là giấy chứng nhận hành nghề kế toán được Bộ Tài Chính cấp khi đã trả qua một kỳ thi đạt chuẩn của Bộ Tài Chính.
Chứng chỉ này là cơ sở để xác định năng lực, phẩm chất của một kế toán viên xem họ có đủ khả năng, năng lực, trình độ hoạt động trong các công ty kế toán, kiểm toán không.
Người thi chứng chỉ hành nghề kế toán cần phải được 5 điểm trở lên mỗi môn sau:
 •  Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
 •  Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
 •  Thuế và quản lý thuế nâng cao
 •  Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

II: Điều kiện để đăng kí thi chứng chỉ hành nghề kế toán gồm những gì ?

Theo hướng dẫn tại Điều 4, Thông tư 91/2017/TT-BTC Điều kiện và thủ tục dự thi chứng chỉ kế toán viên như sau:
– Điều kiện về đạo đức nghề nghiệp:
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
– Điều kiện về bằng cấp:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán;
+ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học;
+ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư 91/2017/TT-BTC.
– Điều kiện về thời gian làm việc thực tế:
+ Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng
+ Thời gian tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi.
+ Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước.
Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán

III: Hồ sơ dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán

1, Đối với người dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán lần đầu.

Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định như sau:
– Phiếu đăng ký dự thi yêu cầu các vấn đề sau:
+ Có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú.
+ 1 ảnh màu cỡ 3×4 và đóng dấu giáp lai
+ Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế của ứng viên dự thi.
– Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;
– Bản sao các văn bằng được quy định tại điều kiện dự thi. Nếu người dự thi tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành khác thì phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực ghi rõ số đơn vị học trình của tất cả các môn học. 3 ảnh màu cỡ 3×4cm mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.

2, Đối với người đăng ký dự thi tiếp các môn chưa thi hoặc thi lại các môn thi đã thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi để đạt tổng số điểm quy định.

 •  Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu 3x4cm và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02a hoặc Phụ lục số 02b ban hành kèm theo Thông tư 91/2017/TT-BTC.
 •  Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước do Hội đồng thi thông báo.
 • 3 ảnh màu cỡ 3×4 cm mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.

IV: Nội dung, hình thức thi chứng chỉ kế toán viên bao gồm những gì?

Để có được chứng chỉ kế toán viên ngoài việc phải đáp ứng được các Điều kiện và thủ tục dự thi chứng chỉ kế toán viên thì người dự thi sẽ phải thi 4 môn sau đây:
 •  Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp.
 •  Tài chính và quản lý tài chính nâng cao.
 •  Thuế và quản lý thuế nâng cao.
 •  Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.
Hình thức thi chứng chỉ kế toán như thế nào?
Lịch tổ chức thi: Hội đồng thi tổ chức ít nhất mỗi năm một kỳ thi vào quý III hoặc quý IV.
– Thời lượng cho mỗi bài thi: Người dự thi sẽ phải làm một bài thi viết trong thời gian 180 phút.
Và trước ngày thi ít nhất 60 ngày, Hội đồng thi thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác liên quan đến kỳ thi. 
Chứng chỉ hành nghề kế toán
Thời gian công bố kết quả thi chứng chỉ kế toán viên?
Trong thời hạn chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Hội đồng thi phải công bố kết quả thi từng môn thi và thông báo cho người dự thi.
Lưu ý: Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian công bố, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nhưng thời gian kéo dài không quá 30 ngày.
Kết quả thi như thế nào là đỗ chứng chỉ kế toán viên?
– Môn thi đạt yêu cầu: Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt từ điểm 5 trở lên.
Đạt yêu cầu thi: Người dự thi đạt yêu cầu cả 4 môn thi và có tổng số điểm các môn thi còn được bảo lưu từ 25 điểm trở lên là đạt yêu cầu thi.
– Thi nâng điểm: Người đạt yêu cầu các môn thi nhưng chưa đạt yêu cầu thi thì được lựa chọn một số môn thi để đăng ký thi nâng điểm, kết quả thi lấy theo điểm thi cao nhất của các lần thitrong thời gian bảo lưu.
Giấy chứng nhận điểm thi là cơ sở để lập hồ sơ xin dự thi các môn thi chưa thi, thi lại các môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc dự thi để nâng điểm (đối với thí sinh chưa thi đủ hoặc chưa đạt yêu cầu đủ các môn thi).
– Bảo lưu kết quả thi: Điểm của môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu trong 3 năm liên tục kể từ năm bắt đầu dự thi môn đó. Điểm của các môn thi vào các năm ngoài thời gian bảo lưu sẽ bị huỷ.
Ví dụ: Một người bắt đầu dự thi năm 2017 thì điểm các môn thi đạt yêu cầu của năm 2017 sẽ được bảo lưu trong các năm 2018, 2019. Đến năm 2019, nếu người dự thi vẫn chưa đạt yêu cầu thi thì khi dự thi vào năm 2020 kết quả thi được tính để xét đạt yêu cầu thi sẽ là kết quả thi của các năm 2018, 2019, 2020. Tương tự như vậy cho các năm từ 2021 trở đi.
Thời gian công bố kết quả thi chứng chỉ kế toán viên là khi nào?
Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có kết quả thi, Bộ Tài chính sẽ cấp chứng chỉ kế toán viên cho người đạt kết quả thi.

V: Chứng chỉ hành nghề kế toán – Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi

Hiện nay có khá nhiều địa chỉ nhận ôn thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề. Tuy nhiên các bạn nên lựa chọn những địa chỉ uy tín
Nhằm giúp các bạn kế toán nâng cao kiến thức và giúp học viên đạt kết quả cao trong kỳ thi kế toán viên –
Trung tâm kế toán Lê Ánh đã tổ chức các lớp ôn thi Kế toán viên hành nghề với tỷ lệ đỗ cao
 • Giảng viên của các lớp ôn thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề của Kế toán Lê Ánh là các Phó giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ của các trường Đại học, các chuyên gia, có trình độ cao về lý luận và thực tiễn cùng với phương pháp giảng dạy tốt
 • Trung tâm có liên kết với Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam – Hội đã có kinh nghiệm 16 năm tổ chức ôn thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề
 • Có tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán viên chính thống do Bộ tài chính cung cấp
 • Đảm bảo học viên học tại các lớp ôn thi có tỷ lệ đỗ cao
Vì vậy Trung tâm kế toán Lê Ánh là địa chỉ uy tín để các bạn ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng

Học chứng chỉ hành nghề kế toán

Tiêu chuẩn dự thi:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
 • Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên, tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi.
Nội dung và tài liệu học: Theo tài liệu của Hội đồng thi Kế toán viên, Kiểm toán viên năm 2020 phát hành.
Giảng viên:
1. PGS.IS Vũ Văn Ninh: Trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài chính; `
2. PGS.TS Lê Xuân Trường: Trưởng khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính, có kinh nghiệm nhiều năm hướng dẫn ôn thi môn Thuế;
3. PGS.TS Mai Ngọc Anh: Trưởng Khoa Kế toán, Kiểm toán Học viện Tài chính;
4. Ths Hoàng Minh Chiến: Giảng viên chính Trường Đại học Luật Hà Nội.
Thông tin liên hệ Trung tâm kế toán Lê Ánh
– Hotline: 0904848855/0903283322
 
Trên đây là một số thông tin mà kế toán cần biết về chứng chỉ hành nghề kế toán. Mong rằng với những chia sẻ của Tiếp Bước thành công trong bài viết sẽ hữu ích với các bạn đang có nhu cầu nâng cao kiến thức để vượt qua kỳ thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề của Bộ tài chính.
Chúc các bạn thành công!
Rate this post

14 Comments

 • Hồng Nhung

  Mọi ng ơi, khi thi chứng chỉ hành nghề kế toán thì thi ở đâu vậy ah??? Em chuẩn bị ôn thi mà chưa rõ mấy cái thủ tục thi í

  • Thanh Tâm

   Em lên mạng mà tìm, chị thấy nhiều mà. Vào các hội nhóm ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán cũng có nhiều cái hay đó e. giờ ở fb, gg cái gì cũng có

 • Khánh Ngân

  ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán ở đâu thì tốt mn???? Mình có đứa em đang chuẩn bị thi mà chưa biết học ở trung tâm nào

  • Chi Mai

   Học chứng chỉ hành nghề kế toán ở kế toán lê ánh là tốt nhất, ở đấy có nhiều giáo viên giỏi, toàn trưởng khoa kế toán tài chính các trường đại học dạy thôi

  • Nguyệt Anh

   Cứ chịu khó ôn thi thôi bạn, ở trung tâm họ có bộ đề của những năm trước, bạn mang ra làm và học thêm. Tốt nhất đến các trung tâm mà học chứng chỉ hành nghề kế toán, tự ôn khó đỗ lắm

 • Dương Trung

  Trung tâm kế toán Lê Ánh có mở khóa học chứng chỉ hành nghề kế toán ở Đà Nẵng không ak? Em ở ĐN thì có học trực tiếp được kh hay phải học online ak? Học online liệu có hiệu quả kh ak

  • Tiểu ngọc

   Hình như k có đâu bạn, lần trước tui có hỏi thì họ chỉ dạy trực tiếp ở HN và HCM còn đâu dạy online. Tui cũng học chứng chỉ hành nghề kế toán online, vẫn thi đỗ đây. Ko quan trọng là học trực tiếp hay online, do mình thôi

 • Trần Thị Ngân

  Còn bạn nào đã từng ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán chia sẻ kinh nghiệm ôn thi cho mk với nào. Mk chuẩn bị học và ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán mà lo quá vì kiến thức vẫn còn mông lung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *