Thứ Hai, Tháng Năm 20

Thẻ: rào cản gia nhập thị trường

Những rào cản doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt khi muốn gia nhập thị trường

Những rào cản doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt khi muốn gia nhập thị trường

Kỹ năng
Doanh nghiệp nào khi mới gia nhập thị trường hay thâm nhập thị trường mới cũng phải đối mặt với các rào cản mà thị trường đó mang lại, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ. Mới đầu, các doanh nghiệp này phải mức thâm hụt vốn nghiêm trọng, các chi phí bình quân trên mỗi sản phẩm sẽ cao hơn hẳn so với thị trường hay các doanh nghiệp lớn và vừa. Mặc dù đã có các chính sách hỗ trợ pháp lý đối với các doanh nghiệp nhỏ nhưng lại không mang lại nhiều hiệu quả. Việc các doanh nghiệp khó có đà thành công trên thị trường không phải chỉ là chuyện ngẫu nhiên mà còn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân mà chúng ta cần xem xét. lớp học kế toán Trước tiên chúng ta cần phân tích về các đánh giá của doanh nghiệp nhỏ trên thị trường: I. Điểm yếu của doanh nghiệp nhỏ trên thị trường 1. Không được các doanh nghiệp k...