Thứ Năm, Tháng Năm 13

Ngày: Tháng Mười Hai 20, 2019

Kỹ năng đọc tài liệu và ghi chép trong học tập

Kỹ năng đọc tài liệu và ghi chép trong học tập

Kỹ năng
Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình có thể đọc nhanh gấp hai lần bây giờ không? Bộ óc con người có khả năng nhìn thấy và hiểu được các tài liệu nhanh gần bằng tốc độ của một người lật các trang sách.  Đáng ngạc nhiên là bây giờ có rất nhiều người vẫn có thể đọc nhanh đến vậy. Nếu người khác làm được thì tại sao bạn lại không thể? Không ai biết được những giới hạn cao hơn của con người trong việc đọc. Tham khảo những kỹ năng đọc tài liệu và ghi chép trong học tập trong bài viết dưới đây Kỹ năng đọc tài liệu và ghi chép trong học tập Dưới đây là một số yếu tố có thể ảnh hưởng tới tốc độ đọc tài liệu của bạn. 04 yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ đọc tài liệu Do bản thân tài liệu: Được in chữ to hay chữ nhỏ? Có nhiều hình ảnh không? Có rõ ràng, dễ đọc không? Có được một tác giả uy tín viết kh...