Chủ Nhật, Tháng Bảy 14

Tháng: Tháng Mười Một 2019

4 lý do nhân viên tích cực đánh mất động lực làm việc

4 lý do nhân viên tích cực đánh mất động lực làm việc

Đào tạo
Động lực làm việc chiếm tới 40% thành công trong các dự án nhóm. Tuy vậy, các nhà quản lý thường bối rối làm cách nào để thúc đẩy những nhân viên thiếu động lực làm việc. Động lực làm việc là gì? Động lực làm việc – tinh thần khởi tạo sẵn sàng làm việc hơn là việc trì hoãn, kiên trì đối mặt với sự xao lãng và nỗ lực cao về tinh thần để thành công- chiếm tới 40% thành công trong các dự án nhóm. Tuy vậy, các nhà quản lý thường bối rối làm cách nào để thúc đẩy những nhân viên thiếu động lực làm việc. Đánh giá của chúng tôi về những nghiên cứu về động lực làm việc chỉ ra rằng chìa khóa dành cho các nhà quản lý trước tiên phải xác định chính xác lý do khiến nhân viên thiếu động lực, nhằm áp dụng các chiến lược mục tiêu. Đánh giá cẩn thận bản chất của việc thiếu động lực làm việc – trước khi...