Thứ Năm, Tháng Năm 13

Ngày: Tháng Mười Hai 11, 2019

Những câu nói nổi tiếng của Tào Tháo

Những câu nói nổi tiếng của Tào Tháo

Người thành công
Tào Tháo thường được các bạn biết đến qua tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa". Trong gần 2000 năm qua, hình tượng Tào Tháo là một chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc. Dưới đây Tiếp bước thành công xin gửi đến các bạn những câu nói nổi tiếng của Tào Tháo vẫn còn giá trị cho tới ngày nay 11 câu nói nổi tiếng của Tào Tháo Tào tháo (155 - 220) tự Mạnh Đức, ông là một nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Hình ảnh của ông thường được mang ra làm biểu tượng cho sự dối trá và vô liêm xỉ, bất nhân, bất nghĩa hay Tào Tháo thánh nhân đê tiện, nhưng không thể phủ nhận tài năng của con người này. Đặc biệt những câu nói bất hủ của Tào Tháo, dù là đã trải qua cả nghìn năm lịch sử vẫn được lưu truyền và để lại rất nhiều bài học cho hậu thế...