Những nỗ lực của cuộc sống

Những nỗ lực của cuộc sống

Đôi khi nỗ lực chính xác là những gì chúng ta cần trong cuộc sống Cuộc sống phải không ngừng nỗ lực Một người đàn ông tìm thấy một chiếc kén của chú bướm đêm. Anh ta mang về nhà để có thể quan sát chú bướm chui ra khỏi kén. Vào ngày cái kén […]

Read More