Thứ Năm, Tháng Năm 13

Ngày: Tháng Sáu 12, 2019

Làm thế nào để đối phó với một khách hàng tức giận

Làm thế nào để đối phó với một khách hàng tức giận

Kỹ năng
Là một doanh nhân, chắc bạn đã từng trải qua kinh nghiệm trong việc đối phó với những khách hàng giận dữ. Đôi khi lý do khách hàng tức giận về bạn là đúng vì những sai lầm của bạn hoặc công ty của bạn mang lại cho họ, nhưng đôi khi sự khó chịu của họ là vì họ luôn tức giận hoặc vì những vấn đề khác mà họ có. Tùy vào từng trường hợp, bạn cần phân tích để đưa ra cách đối phó phù hợp nhất đối với những khách hàng tức giận đó để giảm ảnh hướng xấu tới doanh nghiệp bạn ở mức thấp nhất Làm thế nào bạn có thể đối phó với các khách hàng tức giận khác nhau? Một câu thường được sử dụng trong bán hàng đó là khách hàng luôn luôn đúng. Nhưng trong nhiều trường hợp có thể là cách tiếp cận sai. Sai vì bạn và thời gian mà bạn sẽ cần phải đối phó với sự tức giận đó. 1. Lắng nghe họ Bất kể loại khác...