Thứ Năm, Tháng Bảy 29

Ngày: Tháng Mười Một 2, 2018

Những người thành công nhất trên thế giới

Những người thành công nhất trên thế giới

Người thành công
Những gì được tính là thành công? Thành công về tài chính và kinh doanh lớp học kế toán thuế tại tphcm Có thành tựu nổi bật trong sự nghiệp của họ về khoa học, thể thao, nghệ thuật hoặc văn hóa. Thành công chính trị nghiệp vụ xuất nhập khẩu Ảnh hưởng đến người khác. Dưới đây là một danh sách những người thành công nhất trên thế giới đạt đầy đủ những tiêu chí về sự thành công Những người thành công nhất trong kinh doanh Cornelius Vanderbilt (27 tháng 5 năm 1794 - 1877) Vanderbilt tích lũy tài sản của mình thông qua sự thống trị của ông về đường sắt và vận chuyển. Ông đã xây dựng và kiểm soát nhiều tuyến đường sắt quan trọng nhất ở Mỹ, như đường sắt New York và Nhà ga Grand Central. Andrew Carnegie (1835 - 1919) Sinh ra tại Scotland, Carnegie chuyển đến Mỹ, nơi ông tr...