Home Articles posted by Ban quản trị (Page 9)
5 Quy tắc vàng đặt mục tiêu

5 Quy tắc vàng đặt mục tiêu

Nếu trở thành một doanh nhân là mục tiêu của bạn, hãy chúc mừng. Giờ thì sao? Bắt đầu viết ra mục tiêu của bạn. Có mục tiêu hoặc sự kiện quan trọng, để tiếp cận trở nên quan trọng trong khả năng của bạn để đạt được nhiều hơn. Theo Workboard Trên thực tế, […]

Read More