Kỹ thuật tăng tính quyết đoán

Kỹ thuật tăng tính quyết đoán

Biết cách từ chối cũng quan trọng như biết cách nhận lời. — Baltasar Gracian (1601 – 1658) Làm thế nào để tăng tính quyết đoán? Tính quyết đoán chính là sự tự tin được chuyển thành hành động. Đó không phải là sự ép buộc hay hăm dọa, mà đơn giản là hãy để […]

Read More