Home 2019Tháng Tư20
Chỉ trích và tranh luận

Chỉ trích và tranh luận

Chỉ trích và tranh luận là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên nhiều người đang đánh đồng hai khái niệm này và sử dụng chúng không đúng cách.  >>Xem thêm: Tại Sao Nên Kiềm Chế Cảm Xúc 1. Vì sao con người thường thích chỉ trích người khác? – Chỉ trích là công […]

Read More