Không ngừng trau dồi kiến thức

Không ngừng trau dồi kiến thức

Bạn có thể có nhiều kinh nghiệm và đã rất thành công trong quá khứ. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào đó thôi thì không thể đảm bảo bạn sẽ tiếp tục thành công và phát huy được hết năng lực trong suốt cuộc đời Những kinh nghiệm bạn tích lũy, nếu không được vận […]

Read More
Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ

Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ

Ước mơ không phải là cái sẵn có, cũng chẳng phải là cái không thể có. Ước mơ chính là những con đường chưa định hình nhưng rồi con người sẽ hướng tới và vượt qua Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa của […]

Read More